Search:
Statystyka
Ogólne informacje o gminie. Demografia.


OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE

Powierzchnia Gminy ogółem


7.686 ha

miasto:

329 ha

gmina:

7.357 ha

użytki rolne:

5.547 ha

Ilość sołectw

10

Ilość gospodarstw rolnych

447

Powierzchnia gospodarstw rolnych

5.422 ha

w tym użytki rolne:

5.372 ha

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego

12,13 ha

w tym użytki rolne:

12,0 ha

DEMOGRAFIA


2002

2003

2004

Liczba ludności ogółem:

5.725

5.711

5.731

Miasta:

2.912

2.912

2.956

Gminy:

2.813

2.799

2.775

Borów Polski

123

127

131

Borów Wielki

717

707

699

Gołaszyn

411

403

408

Konin

54

58

54

Miłaków

386

385

378

Nieciecz

135

133

136

Popęszyce

398

397

392

Rejów

200

196

199

Szyba

120

119

111

Żuków

269

269

263