Search:
Struktura Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Gminy - uprawnienia, kompetencje, zadania i podstawa prawna działania. Informacje o osobach zajmujących stanowiska i pełniących kluczowe funkcje.


 More...
Schemat organizacyjny do pobrania: (2013-07-09 12:57:56)
Download attachment More...