Search:
Burmistrz
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe MiasteczkoWiesław Szkondziak - Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko jest organem wykonawczym. Podejmuje decyzje jednoosobowe i jednoosobowo podnosi odpowiedzialność. Zadaniem Burmistrza jest przygotowanie budżetu i prowadzenie polityki inwestycyjnej, finansowej, komunalnej w ramach uprawnień przyznanych przez Radę Miejską.
Burmistrz Wiesław Szkondziak pełni funkcję Kierownika Urzędu Miejskiego, zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Pełni funkcję organu samorządu terytorailnego przy rozstrzygaiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, kieruje realizację zadań Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku, określa kierunki polityki zagranicznej Gminy, sprawuje nadzór nad zapewnieniem porządku publicznego oraz zapewnienim ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych.

Oświadczenie majątkowe...