Search:
Prawo miejscowe


» Podatki i opłaty
Podatki i opłaty obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Nowe Miasteczko. Wzory Deklaracji podatkowych.
» Uchwały
Uchwały podjęte przez Rade Miejską
» Protokoły
Protokoły z posiedzeń Sesji oraz Komisji Rady Miejskiej
» Zarządzenia
Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta
» Budżet Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
» Statut Gminy
Statut Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
» Regulaminy
Regulaminy obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
» Strategia rozwoju
Strategia rozwoju Gminy i Miasta Nowe Miasteczko