Search:
Sprzedaż Mienia Gminnego


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2014-07-11 11:48:19)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2014-07-11 11:47:39)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy ul. Parkowej, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (2014-07-08 14:41:25)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2014.518) zawiadamia, że do dzierżawy przeznaczono następującą nieruchomość:
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (2014-06-06 08:36:02)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2014.518) zawiadamia, że do dzierżawy przeznaczono następującą nieruchomość
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2014-05-28 08:33:28)
WYKAZ
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2014.518) zawiadamia, że do sprzedaży przeznaczono następujące nieruchomości:
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2014-05-28 08:32:26)
WYKAZ
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2014.518) zawiadamia, że do sprzedaży przeznaczono następującą nieruchomość:
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (2014-05-09 11:42:32)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do dzierżawy przeznaczono następującą nieruchomość:
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu (2014-05-09 11:40:08)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do dzierżawy przeznaczono następującą nieruchomość:
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2014-04-02 08:00:35)

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do sprzedaży przeznaczono następujące nieruchomości:
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu (2014-04-02 07:57:01)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do najmu przeznaczono następujące nieruchomości:
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu (2014-03-24 15:37:08)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do najmu przeznaczono następujące nieruchomości:
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu (2014-03-24 15:36:28)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do najmu przeznaczono następujące nieruchomości:
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2014-01-16 07:24:56)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do sprzedaży przeznaczono następujące nieruchomości:
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2014-01-16 07:20:46)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1337) zawiadamia, że do sprzedaży przeznaczono następującą nieruchomość:
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu (2013-12-05 12:41:09)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r.1 poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do najmu przeznaczono następującą nieruchomość:
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-11-08 10:55:38)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-11-05 11:15:34)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy ul. Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko

Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-11-05 11:14:45)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko

Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-11-05 11:09:08)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko

Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-10-09 12:33:07)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nowe
Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-09-24 14:41:20)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy ul. Parkowej, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2013-09-23 14:42:04)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do sprzedaży przeznaczono następującą nieruchomość:
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-09-17 14:58:31)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy ul. Moniuszki, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2013-09-05 14:38:31)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do najmu przeznaczono następujące nieruchomości:
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2013-09-05 14:38:03)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do najmu przeznaczono następujące nieruchomości:
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2013-08-20 13:51:11)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do najmu przeznaczono następujące nieruchomości:
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2013-08-13 14:16:04)

 Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do sprzedaży przeznaczono następującą nieruchomość:


Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2013-08-02 12:37:43)

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do sprzedaży przeznaczono następującą nieruchomość:

Lp.

Oznaczenie nierucli. wg księgi

wieczystej

Powierz.m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. nieruch.

Cena nierucho­mości netto

1

2

3

4

5

6

7


 

1

ZG1N/00037256/2

333

Teren zabudowany, pozostałość dawnej stodoły oraz pomieszczenia gospodarcze, działka nr 389/24 ul. Gołaszyn, Nowe MIasteczko

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -obręb miasta Nowe Miasteczko - strefa usługowa.

20 000,00

w
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2013-07-23 12:34:01)

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do sprzedaży przeznaczono następującą nieruchomość:

Lp.

Oznaczenie nierucli. wg księgi

wieczystej

Powierz.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. nieruch.

Cena nierucho­mości netto

1

2

3

4

5

6

7


 

1

ZGlN/000629 40/8

1072

Teren niezabudowany,

działka (rów) nr 19/1, ul. Moniuszki, Nowe l^iasteczko

Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (działki nr 18/1 i 35/31). Brak aktualnego

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - strefa doliny rzeki Białej Wody. Działka położona na terenie otoczenia historycznego układu urbanistycznego Nowego Miasteczka, wpisanego do rejestru zabytków.

brak

6 000,00


Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-07-03 12:23:48)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko

Ip.

Położenie nieruchomości (ulica)

Numer działki

Pow. działld (w łia)

KW nr

Termin zagospoda­rowania

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu (Netto)

Wysoliość wadium (w złotycłi)

Minimalna wysołiość postąpienia (w złotycłi)

1.

Ul. Kościuszki Nowe Miasteczko

38/4

0,1169

5983

brak

47 540,00

5 000,00

500,00


Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2013-05-14 14:56:40)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do sprzedaży przeznaczono następującą nieruchomość:
Teren niezabudowany,KW  nr 38/4, ul. Kościuszki, Nowe Miasteczko, działka 38/4
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-04-30 13:17:52)
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy ul. Parkowej (Nr działki 100/28), stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-04-30 13:19:41)
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy ul. Parkowej Nr działki 100/32), , stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-04-30 13:22:48)
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy ul. Parkowej Nr działki 100/30), , stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-04-30 13:29:25)
I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Nowe'Miasteczko.
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o pow. 26 m2 znajdujący się przy ul. Kościuszki 5 w Nowym Miasteczku wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-04-30 13:27:46)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy ul. Parkowej Nr działki 100/33), , stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-04-10 14:40:14)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Położenie: ul. 22 Lipca; Nr. działki:i 481;  Pow. w m2:  1074; Cena wywoławcza do pierwszego przetargu (netto w złotych):   330400,00 ; Wysokość wadium ( w złotych): 34000,00; Minimalna wartość postępowania ( w złotych): 3500,00

Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-03-21 13:18:58)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko Nr działki 739 (Działka położona jest na nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym. Sieć gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna w pasie ul. Reymonta.)
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-03-21 13:18:09)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko - Nr działki 723 (Działka położona jest na nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym. Sieć gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna w pasie ul. Reymonta.)
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-03-21 13:16:51)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko -Nr działki 738 (Działka położona jest na nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym. Sieć gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna w pasie ul. Reymonta)
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-03-21 13:15:05)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko: Numer działki 184/1 (Działka położona jest w bliskim sąsiedztwie centrum Nowego Miasteczka, obok przystanku autobusowego po lewej stronie trasy, nr 3 w kierunku Nowej Soli)
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-03-06 11:35:23)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Moniuszki w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko 
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-03-06 11:34:57)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: IV przetarg ustny nieograniczony na  przedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy  ul. Parkowej, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-03-04 14:53:25)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Szosa Bytomska w Nowym  Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-03-04 14:52:26)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: VI przetarg ustny nieograniczony na  przedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku przy ul. Gołaszyn 12e, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko 
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-03-04 14:51:29)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Nowe Miasteczko. I przetarg odbył się 08.01.2013 r. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o pow. 13,50 m2 znajdujący się przy ul. Mickiewicza w Nowym Miasteczku

Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2013-02-20 08:40:27)

Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej przychodni zdrowia. Działka położona jest na terenie otoczenia historycznego układu urbanistycznego Nowego Miasteczka, nr 481 obręb Nowe Miasteczko ul. 22 Lipca 1 gmina Nowe Miasteczko.


Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia (2013-02-20 08:38:40)

Lokal użytkowy o pow. 26,00 m2 przy ul. Kościuszki 5 w Nowym Miasteczku wraz z przynależnym do  ego lokalu gruntem. Działka  nr 247/3. Działka położona jest w otoczeniu historycznego układu  urbanistycznego Nowego Miasteczka wpisanego do rejestru zabytków.


Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-12-14 08:02:51)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Nowe Miasteczko.
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o pow. 13,50 m2 znajdujący się przy ul. Mickiewicza w Nowym Miasteczku wraz z przynależnym do tego lokalu gruntem, nr
działki 423, objętej Księgą Wieczysta nr ZG1N/00062941/5 o pow. 0,0191 ha z przeznaczeniem na wykonywanie działalności handlowo - usługowej.
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2012-11-15 13:38:07)

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do sprzedaży przeznaczono niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowe Miasteczko:
Teren niezabudowany, grunty orne, działka nr 35/31, ul. Moniuszki Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-11-15 13:29:22)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-11-15 13:39:36)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2012-11-15 13:28:32)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do sprzedaży przeznaczono niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowe
Miasteczko:
Teren niezabudowany, działka nr 82, ul. Szosa Bytomska, Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-11-14 14:23:13)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy ul. Parkowej, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-11-14 14:22:31)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy ul. Parkowej, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-11-14 14:21:19)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko og.tasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy ul. Parkowej, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-11-14 14:19:30)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy ul. Parkowej, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko


Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2012-11-14 14:17:43)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Oz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do sprzedaży przeznaczono niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Nowe
Miasteczko:
Teren niezabudowany dzialka nr 184/1, Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2012-11-14 14:14:44)
Nieruchomość niezabudowana polo zona przy ul. Parkowej w Nowym Miasteczku
Sprzedaż prawa wlasnosci w drodze przetargu


Download attachment More...
Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży (2012-11-06 13:46:23)
WYKAZ

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102ł poz. 651 ze zm.) zawiadamiał że do sprzedaży przeznaczono niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Nowe
Miasteczko:
1. działka nr 723   ul. Chopina,
2 .działka nr 738   ul. Chopina,
3.  działka nr 739  ul. Chopina,


Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-09-24 09:15:02)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy
ul. Parkowej, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia (2012-09-24 09:03:47)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz 651 ze zm.) zawiadamia, że do najmu przeznaczono następującą nieruchomość: Lokal o pow. 13,5 m2 przy ul. Mickiewicza w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-09-19 15:00:27)
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy ul. Parkowej stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-09-13 20:25:39)
Burmistrz Miasta i Gminy Ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Moniuszki w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko

Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-09-05 14:29:21)
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-09-05 14:26:00)
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-08-24 08:21:14)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza :
II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącą własność Gminy Nowe Miasteczko
I przetarg odbył się 19.07.2012 r. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się przy ul. Głogowskiej 7 w Nowym Miasteczku wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w gruncie ozn. jako nr 222 wynoszącym 99/1000 obiętej Księgą Wieczystą nr KW 7850 o pow. użytkowej 20 m2 z przeznaczeniem na wykonywanie  działalności handlowo - usługowej. 

Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-08-24 08:19:44)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza :
II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącą własność Gminy Nowe Miasteczko
I przetarg odbył się 19.07.2012 r. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się przy ul. Plac 1 Maja 4 w Nowym Miasteczku wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w gruncie ozn. jako nr 472 wynoszącym 69/1000 obiętej Księgą Wieczystą nr KW 28621 o pow. użytkowej 20,24 m2 z przeznaczeniem na wykonywanie  działalności handlowo -0 usługowej. 

Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2012-07-25 15:07:59)
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-07-25)
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-07-12 13:20:06)
Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położnej w Gminie Nowe Miasteczko stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko w Nowym Miasteczku ul. Matejki działka nr 722
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2012-08-20 14:56:02)
Download attachment More...
Ogłoszenie (2012-06-19 14:56:47)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Nowe Miasteczko. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się przy ul. Plac 1 Maja 4 w Nowym Miasteczku wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w gruncie ozn. nr 472 wynoszącym 69/1000,
Download attachment More...
Ogłoszenie (2012-06-19 14:55:57)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Nowe Miasteczko. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się przy ul. Głogowskiej 7 w Nowym Miasteczku wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w gruncie ozn. nr 222 wynoszącym 99/1000,
Download attachment More...
Ogłoszenie (2012-06-19 14:55:19)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieokreślony pomieszczenia gospodarczego - komórki położonej we wsi Gołaszyn Gmina Nowe Miasteczko. Przedmiotem najmu jest pomieszczenie gospodarcze - komórka położona na działce nr 503/76 o pow. 6,9 m
Download attachment More...
Ogłoszenie (2012-06-19 14:54:38)
II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony cześć nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Nowe Miasteczko położonej we wsi Gołaszyn Gmina Nowe Miasteczko. Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 503/76 o pow. 85 m2
Download attachment More...
Ogłoszenie o zamiany prawa własności (2012-06-18 14:30:36)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do zamiany przeznaczono niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowe Miasteczko: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 100/9 obręb Borów Polski gmina Nowe Miasteczko zostanie zamieniona na nieruchomości oznaczone nr 101/10 i 101/12 obręb Borów Polski stanowiącej własność osoby fizycznej a zajętej pod drogę gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-06-06 13:38:28)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do sprzedaży przeznaczono niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Nowe Miasteczko: Teren niezabudowany, działka nr 184/9, Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-06-05 13:41:19)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Borowie Polskim 22 na działce nr 100/5, Gmina Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2012-05-30 08:56:37)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do sprzedaży przeznaczono niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowe Miasteczko: Teren niezabudowany, działka nr 722 ul. Matejki Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-05-25 12:46:38)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy ul. Moniuszki, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-05-25 12:45:53)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku przy ul. Gołaszyn 12C, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-05-25 12:45:29)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy ul. Parkowej, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-05-25 12:45:02)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko przy ul. Szosa Bytomska, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do do najmu i dzierżawy (2012-06-18 13:35:04)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że do najmu i dzierżawy przeznaczono następujące nieruchomości:
Download attachment More...
Informacja o przetargu (2012-05-16 14:39:54)
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności i nieruchomości zabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko 
Download attachment More...
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko (2012-04-26 13:37:39)
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2012-04-19 08:59:25)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1337 ze zm.) zawiadamia, że do sprzedaży przeznaczono następującą nieruchomość:
Download attachment More...
SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ (2012-04-04 14:34:30)
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-04-04 08:08:59)
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-04-04 08:08:13)
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-04-04 08:06:55)
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Gminie Nowe Miasteczko, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2012-03-26 16:43:32)
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu (2012-03-20 14:49:51)
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2012-02-17 08:21:47)
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (2012-02-17 08:19:58)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Download attachment More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: (2012-02-06 17:06:34)
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonych w Gminie Nowe Miasteczko, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Download attachment More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego stanowiącego własność Gminy Nowe Miasteczko
2012-02-02 14:59:05(67 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
2012-01-13 07:32:53(353 KB)More...
Wykaz (2011-12-22)
Download attachment More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony cześć nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Nowe Miasteczko położonej we wsi Gołaszyn Gmina Nowe Miasteczko.
2011-12-16 23:37:04(706 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Nowe Miasteczko.
2011-12-16 23:34:04(695 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Nowe Miasteczko.
2011-12-16 23:29:43(718 KB)More...
Wykaz
2011-11-24 21:32:54(153 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko (dz. nr 389/22).
2011-11-08 18:43:09(46 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Miłaków, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko (dz. nr 154/4).
2011-10-28 19:28:13(218 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku (obręb Nr 0001-1), stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko (działka nr 100/31).
2011-10-25 20:48:55(221 KB)More...
Informacja
2011-10-25 20:45:27(67 KB)More...
Wykaz
2011-10-25 20:44:59(84 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko (numer działki 722).
2011-10-04 22:14:09(222 KB)More...
Wykaz
2011-09-20 21:12:31(74 KB)More...
Wykaz
2011-09-08 22:14:58(78 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Nowym Miasteczku (obręb Nr 0001-1), stanowiacych własność Gminy Nowe Miasteczko (działka nr 100/33 i 100/32).
2011-09-08 22:14:12(224 KB)More...
Sprostowanie omyłki w ogłoszeniu
2011-08-30 13:28:29(432 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku (obręb NR 0001-1), stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko (ul. Parkowa, działka 100/31).
2011-08-25 19:58:42(209 KB)More...
Wykaz
2011-08-08 09:10:39(86 KB)More...
Wykaz
2011-07-27 22:15:32(115 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku (obręb NR 0001-1), stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko [ul. Parkowa, numer działki 100/32]
2011-07-26 21:31:23(292 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej  niezabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
2011-06-28 21:55:14(302 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku (obręb Nr 0001-1), stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
2011-06-07 20:01:05(269 KB)More...
Wykaz
2011-06-02 12:40:15(373 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
2011-05-10 14:38:46(133 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku (obręb Nr 0001-1), stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
2011-05-10 14:35:00(1061 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku (obręb nr 0001-1), stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko:
2011-04-12 14:37:54(436 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Nowym Miasteczku przy ul. Rynek 12
2011-04-07 14:17:44(234 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
2011-04-07 14:15:57(387 KB)More...
Wykaz (2011-04-05 13:55:16)
Download attachment More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
IV przetarg ustny nieogranczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Chopina w Nowym Miasteczku stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko 
2011-03-22 14:23:49(358 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w nowym miasteczku (obręb 0001-1), stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
2011-03-16 14:16:17(318 KB)More...
Wykaz (2011-03-10 13:23:26)
Wykaz
Download attachment More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
2011-02-28 10:04:41(389 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO  W NOWYM MIASTECZKU PRZY UL. 22 LIPCA 18

2011-01-27 13:24:18(212 KB)More...
Wykaz

2011-01-26 14:11:52(257 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Chopina w Nowym Miasteczku stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko, stanowiącej kompleks działek:
2011-01-13 14:06:34(505 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Konopnickiej w Nowym Miasteczku stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
2011-01-14 14:08:05(286 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Konopnickiej w Nowym Miasteczku stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
2010-12-01 13:51:04(636 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
2010-11-24 13:11:16(468 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
2010-10-13 12:31:18(429 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Chopina w Nowym Miasteczku stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
2010-10-13 12:29:22(485 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
2010-08-31 14:44:04(169 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności
2010-08-19 14:06:49(429 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności.
2010-08-18 14:17:43(442 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Chopina w Nowym Miasteczku stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko.
2010-08-18 14:15:25(469 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej
2010-07-15 10:07:50(930 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości:
2010-07-15 10:05:51(1346 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
2010-07-15 10:03:22(963 KB)More...
Ogłoszenie
III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
2010-06-10 13:34:32(256 KB)More...
Informacja o wyniku przetargu
2010-05-26 12:23:20(396 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
2010-05-26(1832 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko.
2010-04-28 11:52:57(190 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności

2010-04-28 11:49:23(296 KB)More...
Ogłoszenie
I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę
2010-04-21 13:14:00(168 KB)More...
Informacja
Informacja o wyniku przetargu - lokal użytkowy
2010-04-20 13:43:03(82 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności
2010-04-06 13:53:20(309 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W NOWYM MIASTECZKU PRZY UL. PLAC 1 MAJA 4
2010-03-23 14:18:45(794 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Nowym Miasteczku
2010-03-17 13:52:03(840 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko zawiadamia:
2010-03-16 14:55:33(163 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wyminionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
2010-03-16 14:54:18(209 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
2010-03-10 14:51:54(201 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności
2010-01-27 14:34:25(344 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności
2009-09-08 14:13:28(253 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W NOWYM MIASTECZKU
2009-09-08 14:09:21(21 KB)More...
Regulamin przetargu nieograniczonego
na najem i zagospodarowanie pomieszczenia - lokalu użytkowego znajdującego w Nowym Miasteczku  przy ul. Głogowskiej 7  na okres  3 lat.
2009-09-08 14:11:12(41 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności
2009-06-24 09:48:27(136 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
2009-06-01 15:51:27(99 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności:

2009-04-22 12:52:40(136 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
2009-02-17 14:00:25(130 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - GARAŻU POŁOŻONEGO W NOWYM MIASTECZKU
2009-01-28 07:10:19(336 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
2009-01-06 13:35:48(83 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
2008-12-23 10:44:14(101 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - GARAŻU POŁOŻONEGO W NOWYM MIASTECZKU
2008-11-21 12:42:40(336 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
2008-10-31 08:06:05(136 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
2008-08-26 10:00:49(219 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
2008-06-26 12:11:18(41 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności
2008-05-16 12:09:49(127 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony
2008-04-09 14:08:24(107 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko zaprasza do:
ROKOWAŃ NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. RYNEK 12 W NOWYM MIASTECZKU O POWIERZCHNI 73,50 m2.
2008-02-15 14:13:44(45 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
2007-12-18 11:53:39(40 KB)More...
Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
2007-12-06 14:49:48(39 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
2007-12-06 14:47:53(40 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko zaprasza do:
ROKOWAŃ NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. RYNEK 12 W NOWYM MIASTECZKU O POWIERZCHNI 73,50 m2.
2007-12-06 13:06:59(44 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko zaprasza do:
ROKOWAŃ NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. RYNEK 12 W NOWYM MIASTECZKU O POWIERZCHNI 73,50 m2.
2007-12-18 11:58:44(81 KB)More...
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza:
III PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W NOWYM MIASTECZKU PRZY UL. RYNEK 12
2007-08-06 11:19:21(44 KB)More...