Search:
Pożytek Publiczny


Informacja o złożeniu wniosku i oferty (2014-06-26 13:47:14)
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka złożyło wniosek o rozpatrzenie oferty na realizację zadania publicznego pt. "Bluesobranie" 2014 Nowe Miasteczko
Download attachment More...
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY (2014-05-29 14:10:27)
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowe Miasteczko w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu
Download attachment More...
Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku w 2014 roku. (2014-04-28 14:29:08)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych, w zakresie:
UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KUL TURY, KUL TURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Link do wzoru formularza oferty:

Download attachment More...
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert (2014-04-28 14:20:41)
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert z dnia 24.04. 2014r.
Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania Upowszechnianiei rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu na rok 2014 ponieważ złożona oferta nie spełniała wymogów zwartych w ogłoszeniu.


Download attachment More...
Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku w 2014 roku. (2014-04-02 10:45:47)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych, w zakresie:
UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Download attachment More...
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert z dnia 27 marca 2014r. (2014-04-02 10:44:18)
Download attachment More...
Otwarty konkurs ofert (2014-02-24 12:24:22)
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych, w zakresie:
UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KUL TURY, KUL TURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Link do wzoru formularza oferty:

Download attachment More...
Konsultacje społeczne (2013-10-23 14:32:11)

ZARZĄDZENIE  Nr  0050/47/2013

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 


Download attachment More...
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY (2013-03-21 13:46:30)
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowe Miasteczko w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu
Download attachment More...
Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku w 2013 roku. (2013-02-06 09:42:07)
Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 stp. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych,  w zakresie: UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Download attachment More...
Otwarty nabór na partnera (z organizacji pozarządowej) w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion "finansowanego w ramach Program (2012-02-28 07:18:21)
22.02.2012, Nowe Miasteczko        
Otwarty nabór na partnera (z organizacji pozarządowej)

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion " finansowanego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Gmina Nowe Miasteczko

na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz.1658 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion " finansowanego w  ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Pełna treść komunikatu w załączniku.Download attachment More...
Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku w 2012 roku. (2012-02-20 16:27:26)

Gmina Nowe Miasteczko

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych, w zakresie:

 UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU


Download attachment More...